Esteu aquí: Inici > Més notícies > La gerent presenta al Claustre Universitari l’Informe sobre la situació econòmica de la UPC

Notícia

Compartir Share

Fa referència a la previsió moderada dels ingressos i la reducció de les despeses, així com a les auditories econòmica i d'espais

La gerent presenta al Claustre Universitari l’Informe sobre la situació econòmica de la UPC

En la sessió ordinària del Claustre Universitari reunit el 24 de febrer, la gerent, Olga Lanau, va presentar l’Informe sobre la situació econòmica de la Universitat. En aquest informe va exposar des de la previsió de tancament de l'exercici 2013 fins a les accions que s'estan duent a terme en relació a l'àmbit econòmic, i va apuntar les línies de treball per a l'elaboració del pressupost del 2014, amb un objectiu irrenunciable: assolir l'equilibri pressupostari.

04/03/2014
En la presentació de l’informe sobre la situació econòmica de la UPC, la gerent, Olga Lanau, va informar sobre la previsió de tancament de l’exercici 2013, amb 2,7 milions d’euros de dèficit, cosa que comporta un dèficit acumulat de 114 milions d’euros.

La gerent va recordar l’acord signat l’any passat entre la UPC i la Generalitat de Catalunya per no reabsorbir el dèficit de 2012 en el pressupost de 2013. Aquest acord quedarà sense vigència una vegada es faci el nou pla d’estabilitat pressupostària per a l’any 2014. En aquest context, va apuntar les línies de treball per al pressupost del 2014, amb un objectiu irrenunciable que és, segons va manifestar, assolir l’equilibri pressupostari.

Davant la complicada situació de tresoreria de la Universitat, la previsió de cobraments i de pagaments pel 2014 fan preveure dificultats especialment durant els mesos de juny i desembre, i també en algun altre mes. Segons la gerent, les dues pòlisses de crèdit contractades per valor de 26 milions d’euros no seran suficients per cobrir els pagaments previstos. Per aquest motiu, la UPC haurà de negociar l’ampliació de les pòlisses o bé, en el cas de no ser possible, se’n sol·licitaran de noves a altres entitats bancàries.

Prudència en els ingressos, contenció en les despeses
En aquest context, el Consell de Direcció treballarà en dues línies, la primera és fer una previsió moderada dels ingressos per evitar desajustos a finals d’any i es treballarà per incrementar-los. Això es farà a partir de diverses accions. D’una banda, amb una política per rendibilitzar els espais que són patrimoni de la UPC i la corresponsabilització de la despesa de serveis i subministrament amb les unitats i les entitats vinculades i del grup UPC. D’altra banda, amb l’anàlisi de tarifes en general i amb un estudi de noves oportunitats per rendibilitzar el coneixement i les activitats acadèmiques, fomentant la formació de les persones. I, finalment, amb el plantejament d’un nou model de finançament del sistema.

Pel que fa a les despeses, la gerent va explicar que aquestes s’analitzaran exhaustivament en la línia de la contenció i la reducció, per no generar més dèficit. Això comportarà que hi hagi contenció en el Capítol 1, punt en què no està previst fer cap retallada, segons va explicar la gerent. També es preveu una reducció en les despeses de funcionament ordinari (Capítol 2) i una revisió en les despeses descentralitzades de departaments i centres (Capítol 4). En aquest sentit, va assegurar la necessitat de tenir un model públic de distribució del Capítol 2 amb criteris clars i transparents, qüestió que es preveu tenir pel 2015.

Altres mesures que s’aplicaran per estalviar i ser més eficients són propostes reorganitzatives i de gestió de recursos, com ara evitar la multiplicitat de contractes de manteniment. La gerent també va posar èmfasis en que hi s’aplicarà molta rigorositat en el compliment de la normativa i, per tant, en no autoritzar despeses no previstes. En relació als romanents, va assegurar que se’n faria una anàlisi detallat i que aquests només s’atorgaran si el pressupost ho pot preveure.

Així mateix, es continuaran aplicant mesures d’estalvi energètic, com ara el tancament d’edificis en períodes festius (cosa que suposa un estalvi de 20.000 euros al dia), tenint en compte, però, la necessitat d’obrir espais adequats per a l’estudiantat en els períodes d’exàmens.

Auditories
La gerent va informar que ja s’ha resolt el concurs de l’auditoria econòmica anual. Aquest any s’ampliarà l’anàlisi amb estudis específics dels àmbits determinats que es considerin oportuns, per obtenir una radiografia més exacta de la situació real de la UPC.

A banda d’això, s’està treballant en una auditoria d’espais de la UPC per poder optimitzar l’ocupació i l’ús d’aquest patrimoni de més de 400.000 m2. Aquest estudi haurà d’ajudar a la presa de decisions en qüestions com ara les possibilitats de treure un major rendiment patrimonial en alguns edificis, via la venda o l’increment de l’espai dedicat a lloguers, així com una major eficiència en la utilització dels espais.

La gerent també es va referir a que s’està analitzant la situació de les entitats vinculades i del Grup UPC. D’altra banda, també va informar que des de fa temps a la UPC està treballant en la comptabilitat analítica per estudiar com s’imputen els costos. Els resultats d’aquest estudi es donaran a conèixer puntualment en les comissions de govern.

Finalment, Olga Lanau va cloure la seva presentació informant del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), del qual la UPC forma part, i que té com a objectiu compartir serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió, amb la finalitat d’estalviar costos a les universitats i al sistema, sense perjudicar les persones que hi treballen.

Torn d’intervencions
Sobre la presentació de l’informe econòmic al Claustre, es va obrir un torn d’intervencions en què es van tractar les següents qüestions:

Despeses en Capítol 1 i 2. Es va reclamar informació més detallada en relació a la mesura de no reduir la plantilla, i també sobre quines estratègies i estudis es disposen de les jubilacions i prejubilacions de professorat. També es va qüestionar sobre la situació en que queden les places no catalogades, a la qual cosa la gerent va afirmar que s’està analitzant la situació i que, un cop s’hagi fet, es prendran les mesures oportunes. Tanmateix, va afegir que en el pressupost està inclosa la despesa que comporta el pagament de les 15 places de lector previstes.

Alhora, es va posar de manifest certa preocupació pel fet que no hi hagi encara un model públic de distribució del Capítol 2.

Romanents.
Es va plantejar poder disposar d’una eina o model a seguir a les unitats per poder estalviar i incorporar romanents en anys posteriors. Davant d’aquesta qüestió, la gerent va manifestar que en el context actual això és difícil, però que es treballarà en aquesta direcció, i va afegir que s’estudiarà la possibilitat de decidir que l’estalvi d’un any reverteixi en l’any següent.

D’altra banda, davant la inquietud manifestada sobre quin impacte podria tenir el fet d’atorgar o no els romanents a les diferents unitats, Olga Lanau va manifestar que encara s’està analitzant la situació econòmica general de la Universitat i que, de moment, no es pot concretar si aquests es podran incorporar a cada unitat corresponent o s’hauran de suspendre.

Pressupost del 2014. Es va reclamar més informació sobre quines seran les diferents partides que han de conformar el nou pressupost per a aquest any, per poder-lo comparar amb el de l’any anterior. També es va sol·licitar informació més detallada sobre les accions que es preveuen implantar i sobre quin estalvi es preveu que això comporti. En aquest sentit, també es va reclamar com afectaria la contenció de la despesa pel que fa als Capítols 1, 2 i 3.

En aquest àmbit, la gerent es va comprometre a facilitar informació sobre les xifres sobre cada partida i a explicar a què corresponen, quan estigui més definit el nou pressupost. També va afegir que aquest s’ha de fer en base a la liquidació de l’any anterior, i a les despeses i als ingressos reals que s’hagin tingut.

Dèficit. Es van formular qüestions al voltant de quines idees es plantegen per reduir el dèficit i no generar-ne més, a les quals la gerent va respondre que aquests es frenarà gràcies a les mesures que ja es van prendre l’any passat de reducció de plantilla (Capítol 1) i a les que es preveuen aquest any de disminució de la despesa en el Capítol 2.

CSUC. Sobre la posada en marxa d’aquest consorci, es va plantejar que cal tenir en compte tant els avantatges com els inconvenients de concedir i compartir serveis comuns entre les universitats. La gerent va expressar que l’objectiu d’aquest consorci és disminuir la despesa en la contractació de determinats serveis per poder estalviar.

Mesures d’estalvi energètic. En relació al tancament d’edificis en períodes festius, d’una banda, es va demanar informació en relació a quin estalvi suposa i, d’altra banda, es va posar en consideració que aquesta mesura pot fer minvar els ingressos derivats de les activitats de recerca a la Universitat. La gerent va explicar que l’estalvi energètic derivat de l’aplicació d’aquesta mesura comporta un estalvi econòmic de l’ordre de 20.000 euros per dia.

Així mateix, es va posar de manifest que obrir els espais de biblioteques per a l’estudiant en període d’exàmens és un dret que correspon a aquest col·lectiu i, per tant, no s’hauria de tractar com una condició necessària dins l’anàlisi dels espais universitaris prevista. La gerent, al seu torn, va assegurar que en pren nota i que es buscarà la fórmula més idònia per donar servei a l’estudiantat i que no sigui massa costosa per a la Universitat.

Increment de tarifes. En relació a l’anàlisi previst de les tarifes generals de la Universitat, se sol·licita informació sobre quins ingressos reportaria l’augment de les mateixes.

Pèrdua i recuperació de drets socials. Es va plantejar quin percentatge comportava la pèrdua de drets socials dels treballadors de la Universitats respecte al còmput de despeses, qüestió sobre la qual la gerent va explicar que aquesta pèrdua no s’havia fet per raons econòmiques internes de la UPC, sinó que s’han aplicat en base al compliment de normatives alienes a la Universitat.

Auditoria d’espais. En resposta a algunes qüestions plantejades sobre aquest tema, la gerent va explicar que en dos mesos s’obtindrà el diagnòstic d’usos de tots els edificis no docents per veure’n les possibilitats de rendibilitzar-los.



Segueix-nos a Twitter Obriu l'enllaç en una finestra nova
És notícia
Kip S. Thorne, investit doctor 'honoris causa' per la UPC Kip S. Thorne, doctor ‘honoris causa’ per la UPC, distingit amb el Premi Nobel de Física L’astrofísic nord-americà Kip S. Thorne, doctor ‘honoris causa’ per la Universitat ... [llegir +]
La tecnologia aeroespacial del futur, aquest dissabte al CosmoCaixa La UPC i CosmoCaixa organitzen ‘Moonit’ per descobrir la tecnologia aeroespacial del futur El proper dissabte, 7 d’octubre, de 19 a 24 hores, tindrà lloc al CosmoCaixa de Barcelona la Nit ... [llegir +]
El dispositiu sense fil WOMEN-UP que es mostra a l'IOThings Solutions World Congress. Tecnologia avançada de la UPC, a l’IOT Solutions World Congress La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) donarà a conèixer solucions avançades en ... [llegir +]
Amb la col·laboració de:
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia Any de la Ciència 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies Obriu l'enllaç en una finestra nova.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech